EnergieAdvies Visser Onafhankelijk, betrokken en deskundig
Werkwijze
Prijzen
Offerte
Utiliteit
VVE + WBV
Algemeen

Energielabels geven een "cijfer" aan de woning of het utiliteitsgebouw.  Hierbij is A de hoogste score en G de laagste. U weet met het label of de woning of het gebouw relatief veel of weinig energie gebruikt. Op de achterzijde van het label vindt u een aantal maatregelen om energie te besparen. Het label is belangrijk om u te vertellen wat voor woning of gebouw u koopt. Er zijn inmiddels woningen waar de energielasten hoger zijn dan de maandelijkse huur- of hypotheeklasten.

Steeds meer mensen willen bij de verkoop van hun woning een Energielabel. De koper zal hier in de toekomst ook steeds vaker om gaan vragen. Het label is 10 jaar geldig en blijft dus ook in de toekomst te gebruiken. 

Wanneer is een energielabel verplicht?

  • Als een woning ouder is dan 10 jaar (jonger dan 10 jaar is de EPC nieuwbouw geldig).
  • Als er een geldig EPA advies aanwezig is opgesteld door een gecertificeerd EPA-adviseur en uitgegeven tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008.
  • Bij renovatie van gebouwen groter dan 1000 m3.

Het energielabel geldt niet voor o.a. monumenten als bedoeld in de monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

Voor utiliteit gelden ook nog andere regels. Indien u hier meer over wilt weten kunnen wij u daarbij helpen.


Met ingang van 1 januari 2010 is het energielabel veranderd van uiterlijk en zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige label.

Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 januari 2013 het energielabel verplicht wordt bij de verkoop van een woning.

                                   

Home en contactMaatwerkadviesEnergielabelEnergieAdviesDuurzaamSubsidies